- - Velkommen til Sydstrandens Villaby - -

Nyhedssiden

Siden blev opdateret :  10 januar 2018

Dragør D. 9-1-2018

Information fra Bestyrelsen til Sydstrandens Villabys medlemmer :

Diger i Dragør

Først og fremmest : Godt nytår til alle medlemmer i foreningen !

D. 9-1-2018 deltog grundejerforeningens formand i et informationsmøde vedr. Diger i Dragør.

Formålet med mødet var, at få grundejerforeningerne til at agere som ambassadører for den nye beslutningsproces, som kommunalbestyrelsen har valgt skal bruges i forbindelse med beslutningen om: Hvordan de kommende Diger i Dragør skal udformes, betales og placeres.

Dragør kommune ønsker at indsamle så mange input fra byens borgere så tidligt i beslutningsprocessen som muligt, således at man kan få lavet et dige-projekt, der har størst mulig samklang med borgernes ideer.

Og er der brug for diger i Dragør ? Ja. EU har udpeget 10 kommuner i Danmark, hvoraf vi er en af kommunerne, hvor der skal gøres noget. Og, det er ikke bare en lille smule, der skal gøres. Der opereres med flere forskellige modeller, men uanset hvilke, så kommer dette projekt til at transformere Dragørs udseende for altid, og det kommer til at påvirke vores personlige økonomi på den ene eller den anden måde i årene, der kommer.

Frem til den 25-2-2018 kan vi som borgere give vores meninger til kende på facebook gruppen ”Diger i Dragør” eller ved at skrive en mail til diger@dragoer.dk eller ved at sende / aflevere et brev til kommunen. Alle input i debatten vil blive indsamlet og databehandlet, således at essensen af debatten kan uddrages og præsenteres for beslutningstagerne.

Bestyrelsen for grundejerforeningen vil opfordre alle til at give deres mening til kende. Det kan godt være, at vi ikke har havudsigt; men ved en såkaldt 100 års oversvømmelse så får vi det ganske ufrivilligt, så digerne angår i allerhøjeste grad også vores forening.

Søg mere information på : https://www.dragoer.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/diger-i-dragoer/

Deltag i debat på: Facebook gruppen ”Diger i Dragør” eller skriv mail til: diger@dragoer.dk

Jo flere der tager stilling til projektet og kommer med gode ideer, jo bedre ender projektet forhåbentlig med at blive.

Tak

Med venlig hilsen: Bestyrelsen i Grundejerforeningen Sydstrandens Villaby


Indslag tilføjet d. 10 januar  2018

 

Som nævnt i Dragør Nyt d. 2 januar vil Dragør kommunalbestyrelse starte debatten op omkring de fremtidige diger omkring Dragør kommune.

Denne grundejerforenings bestyrelse er dog d.d. ikke inviteret, hvorfor vi i dag har kontaktet  kommunen om årsagen til dette. Se også nedenstående link :


Indslag tilføjet d. 06 januar  2018

 

Til alle hjemmeside brugere, samt til alle andre beboere   i vor grundejerforening   :

Bestyrelsen ønsker alle en  "Fortsat god julemåned, samt en Glædelig Jul og et godt Nytår". 

Indslag tilføjet d. 19 december  2017

 


Niels Hjorth

14.29 (for 5 timer siden)
til bl.a os i Sydstrandens Villaby

Gode venner.

Jeg har netop ordinært udskiftet  elektroderne i vore 3 hjertestartere på Harevænget , Stærevænget og Borgervænget.
Batterierne blev udskiftet i maj 2017
Både batterier og elektroderne kommer fra vores Cardiocare service abonnement, som alle betaler med kr. 5,- pr. parcel.

Jeg minder om, at Region hovedstaden og Trygfonden nu har en selvstændig hjerteløber service,  der aktiveres ved APP: hjerteløber.
Hvis du er tilmeldt, alarmerer den dig,  med en særlig alarmlyd, der fortæller at der er brug for din hjælp i nærheden. Der vises på kort hvor du bor og hvor den syge og  nærmeste AED er.    Det anbefales stærkt.

Jeg minder om at Dragør Hjertestarterlaug har kursus d. 17. januar i Aktivitetshuset kl 11.00 og kl. 13.00 Der er tilmelding hos mig eller i Aktivitetshuset.

Niels Hjorth fra Dragør Hjertestarterlaug ønsker alle en glædelig jul.

Indslag tilføjet d. 27 november  2017

 

Hermed en lille efterårsstatus fra Grundejerforeningens bestyrelse :
 
Sagen om det pludseligt opståede hul på hjørnet af Solvænget og Maglevænget er foreløbig endt med, at
HOFOR har tilbudt at betale hele regningen for genopretningen af slidlaget. Dette har Bestyrelsen selvsagt akcepteret og 
takket HOFOR for. Arbejdet forventes udført i foråret 2018. Hermed endte Grundejerforeningen med blot at 
betale for udskiftning af nogle kloakringe; resten af udgiften blev dækket af HOFOR, idet hullet hovedsagligt var forårsaget af et brud på HOFORs hovedledning ude i vejen.
 
Grundejerforeningen har atter i år indgået en snerydningskontrakt med Firmaet Nyvang. Vilkår og priser er som i vinteren 2016/2017, hvilket Bestyrelsen er meget tilfredse med. Det skal i den forbindelse fremhæves, at selvom foreningen har indgået en snerydningskontrakt med Nyvang, så er hver enkelt parcel til en hver tid ansvarlig for føret og sikkerheden langs parcellen. Kontrakten dækker fejning med børster ud til kant senest en time efter snefalds ophør og mere end en 1 cm sne samt mulighed for saltning efter henvendelse fra Bestyrelsen. 
Til generalforsamlingen var der tale om, at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for at få gruset.  Efter megen overvejelse har Bestyrelsen besluttet sig for ikke at undersøge grusning, idet Bestyrelsen finder at :
Grusning vil svine utroligt meget på vejene, 
Fylde regnvandsbrøndene op med grus, 
Samt ødelægge slidlagets overflade,  idet sten fra gruset vil blive trykket ned i vejens overflade.
 
Rundskrivelsen vedr. Næralarm vakte desværre ikke så stor interesse som håbet. Ud af foreningens 103 medlemmer
svarede blot 13 tilbage: 8 på Strandvænget, 4 fra Solvænget og 1 fra Maglevænget. Det giver således ikke mening
at lave et samlet informationsmøde vedr. Næralarm i denne omgang.

Bestyrelsen ønsker alle et godt efterår

Indslag tilføjet d. 22 oktober  2017

 

Så nærmer vinteren sig igen vor grundejerforening. Derfor opfordres I alle til at rydde fortovs kanterne mod asfalten for græs og ukrudt, så vi undgår frostskader ! Skrivelser er på vej til de beboere, som har græs og ukrudt de ovennævnte steder.

Desuden har undertegnede konstateret, at mine fyrretræer har skudt sine rødder gennem fortovet og ud i asfalten med revner til følge, som også skal repareres inden vinteren desværre for min egen regning.
Derfor opfordrer bestyrelsen beboerne til at checke, om deres træer har forårsaget samme skader og få fjernet rødderne fra vore fortove, samt informeret undertegnede om eventuelle asfaltskader, så vi kan bestille reparation samlet, men betale hver for sig jvf. vedtægterne § 16.

Indslag tilføjet d. 04 september  2017Som nævnt nedenfor, er der tyve på færde i vor grundejerforening. Denne gang gik det ud over Solvænget 19 i weekenden 2-3 september, hvor tyve brød ind gennem et køkkenvindue og stjal bl.a pc'ere og smykker. Desværre bemærkede de nærmeste beboere intet.
Derfor skal det atter indskærpes alle, at passe godt på hinandens huse, især når beboerne ikke er hjemme nogle dage ! 

Indslag tilføjet d. 04 september  2017Obs... Obs... Obs...
Der er konstateret tyve på færde i vor grundejer-forening, idet der har været indbrud i Strandvænget !
Husk at se efter hinanden og jeres huse !

Indslag tilføjet d. 30 Juli  2017
 

Udbedringen af hullet på hjørnet af Solvænget og Maglevænget påbegyndtes og afsluttedes sidst i uge 29 med et pænt resultat.

Indslag tilføjet d. 18 Juli  2017 og opdateret d. 30 juli. Bestyrelsen har d.12-7-2017 indgået en aftale med ENTREPRENØRSELSKABET A/S om at udbedre hullet i vejen på hjørnet af Solvænget og Maglevænget.

Dette selskab er valgt efter råd fra HOFOR, idet HOFOR selv benytter selskabet til lignende opgaver.

Arbejdet forventes påbegyndt i midten af uge 29.

Arbejdet deles i to dele : Første del er udbedring af hullet og anden del er genopretning af asfaltslidlaget.

Første del omfatter reparation af hullet samt afslutning af GAB (Grus Asfalt Beton). Arbejdsstedet skal nu hvile i mindst et par måneder for at jorden kan sætte sig.

Anden del omfatter affræsning af GAB’en og derefter udlægning af flexfalt 06 slidlag. Der er endnu ikke sat tidspunkt på, hvornår dette arbejde bliver udført, men det er heller ikke så vigtigt i forholdet til del et.

Indtil arbejdet påbegyndes, er hullet afspærret med materiel venligst udlånt af Dragør Kommunes Gartnerafdeling.

Udgifterne til arbejdet dækkes af de frie midler i vejfonden.

Mvh

Bestyrelsen

Indslag tilføjet d. 12 Juli  2017 og opdateret d. 18 juli. Der er 5 juli opstået et hul i vejen ved hjørnet af Solvænget og Maglevænget ved Sidal. Se foto her til højre. Bestyrelsen er i gang med af få ordnet sagerne, men pas venligst på indtil da. Bestyrelsen har foranstaltet en provisorisk afmærkning af hullet.

Venligst passer med forsigtighed i nærheden af hullet !

Bestyrelsen har d. 6 juli, efter anbefaling fra HOFOR, taget kontakt til en entreprenør med speciale i udbedring af kloakskader tilsvarende vores. Denne vil besigtige hullet og skaden torsdag eller fredag i indeværende uge og derefter fremsende foreningen et tilbud på udbedring af skaden.

Indslag tilføjet d. 05 Juli  2017 og opdateret d. 07 juli.Bestyrelsen har efter en grundig gennemgang af diverse bankers højrente konto tilbud fundet, at BankNordik med 0,4% pa. bundet i tre år, var den bedst mulige løsning. Der er nu oprettet en højrentekonto med 150.000 kr. af vejfondens midler.

God sommer til alle

Mvh

Bestyrelsen


Indslag tilføjet d. 21 Juni  2017.


NCC Roads har i dag udbedret skaderne i asfalten ved Strandvænget 22. Omkostningerne dækkes af nedrivnings-firmaet, der forårsagede skaderne.

Indslag tilføjet d. 15 Juni  2017.


Der er opdateret meddelse i 'Årstidshilsen 3' fra kassereren.

Indslag tilføjet d. 12 Juni  2017.

 

Der er nye dokumenter i 'Diverse dokumenter', samt nyopdaterede vedtægter i 'Vedtægterne'.

Indslag tilføjet d. 25 Maj  2017.

 

Formanden og stemmeudvalget har netop optalt stemmerne ang. bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 13, og resultatet blev som følger :

Afgivne stemmer : 95

Heraf ja : 91
Heraf nej : 4

Antal parceller der stemte : 48

Idet mere end 2/3 af de afgivne stemmer var ja, er forslaget vedtaget.

Indslag tilføjet d. 23 Maj  2017.

 

Der er ny information fra kassereren nedenfor ang. indbetalingerne for 2017.

Indslag tilføjet d. 19 Maj  2017 og opdateret d. 23 maj.

 

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 18 april, som det kan ses i afsnittet 'Meddelser fra bestyrelsen.
På generalforsamlingen blev det vedtaget at sende bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 13 ud til afstemning hos alle beboerne, hvilket vil ske fra uge 17 og til 18 maj 2017.
(Se også dokumenterne under  'Diverse dokumenter'.)   

Indslag tilføjet d. 21 April   2017.


Ejerne af Strandvænget 22 har bedt bestyrelsen om at meddele alle i grundejerforeningen, at de i løbet af april/maj måned river det eksisterende hus på grunden ned, for derefter at genopføre et nyt hus. Man må derfor forvente noget støj og rumsteren, men Trine og Mattias håber ikke, at det vil føre til for mange gener og håber på forståelse for, at der i perioder vil være lidt mere uro i området end normalt. Alle er velkomne til at drøfte evt. problemer med parret. Bestyrelsen har oplyst om de nyanlagte veje, og det vil blive sagt videre til byggefolkene, at der skal tages hensyn til vejbelægningen under byggeprocessen.

Indslag tilføjet d. 12 April   2017.

 
Så skal vi snart til generalforsamling i Hollænderhallen igen, nemlig d. 18 april kl. 19-22 i møderummene 3-4, så   venligst reserver dagen, og husk evt. at tilmelde jer spisningen. Tilmeldingerne kan afleveres i Solvænget 6 og i Strandvænget 10 helst inden d. 11 april, så jeg kan nå at bestille mad og drikke inden Påske.  

Indkaldelserne blev distribueret fra d. 23 marts inklusiv giroindbetalingskort for 2017 på kr. 825,-. Kr. 500,- i kontingent og kr. 325,-  for snerydningen 2016-17 med sidste indbetalingsdag d. 21 april 2017.

På gensyn i Hollænderhallen d. 18 april 2017.   

Indslag tilføjet d. 04 April  2017.

 
Formanden blev i dag stoppet af en dame, der bor på Strandvænget, og hun fortalte, at hun i flere dage havde set en 40-45 årig mand, kortklippet, gående rundt og kigge ind af folks vinduer. To gange havde hun og en anden nabo konfronteret h am, og i går havde hun så meldt ham til politiet.

Beboerne skal derfor for tiden være ekstra opmærksomme på fremmede, der lusker rundt i vore haver, og eventuelt gøre som ovenstående beboer og melde ham/dem til politiet, hvis han/de igen observeres !

Indslag tilføjet d. 11 Marts  2017.Så skal vi snart til generalforsamling i Hollænderhallen igen, nemlig d. 18 april kl. 19-22 i møderummene 3-4, så  venligst reserver dagen. 

Alle valgbare i bestyrelsen med suppleanter, hos revisorerne og hos stemmeoptællerne genopstiller i år.
Indkaldelserne gøres i øjeblikket klar og distribueres fra d, 21 marts inklusiv giroindbetalingskort for 2017 på kr. 825,-. Kr. 500,- i kontingent og kr. 325,-  for snerydningen 2016-17.

På gensyn i Hollænderhallen d. 18 april 2017.   

Indslag tilføjet d. 09 Marts 2017.

 

Så er grundejerforeningens årsregnskab for 2016 revideret og underskrevet og klar til at vises her på hjemmesiderne. Det kan ses under ' Årsregnskaberne', samt under 'Diverse dokumenter'. 

Indslag tilføjet d. 15 Januar  2017.

 

Dagen før Nytårsaften vil bestyrelsen ønske alle medlemmer af grundejerforeningen et Godt Nytår 2017. 

Indslag tilføjet d. 30 December  2016.Så er det juleaften om 2 dage, så bestyrelsen vil benytte lejligheden til at ønske alle i vor grundejerforening en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår 2017. 

Indslag tilføjet d. 22 December  2016.Så nærmer vinteren og julen sig med alle de smukke lysdekorationer i haverne. Snerydningskontrakten er på plads og fortovskanterne er de fleste steder gjort klar til at Nyvang kan rydde vejene for os.
Desuden er pindsvinene ved at være gået i hi, så nu er det kun vildkattene og fuglene, der gæster vore haver.

Bestyrelsen ønsker alle en god julemåned, samt en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Indslag tilføjet d. 26 november  2016.

 

Om vores veje:
 
NCC Roads har nu afsluttet alt det arbeje, som bestyrelsen aftalte skulle udføres, førend 1-års gennemgangen kunne anses for gennemført. Dette omfattede dræning af lunker ved indgange og indkørsler, samt forsegling af revner i vores veje. Sidstnævnt blev udført pr kulance af NCC Roads, idet vi ikke har krav på det jævnfør den underskrevne kontrakt, da firmaet, lige som alle andre asfaltfirmaer, har fraskrevet sig ansvar for gennemslag af revner. Så selvom forseglingen for nuværende ikke er så køn at se på, er det ikke noget foreningen har betalt for, og det vil sikre vores veje imod vandgennemtrængning og unødigt slid. Tiden vil lige så stille udjævne forseglingen, således at den ikke fremstår med en glinsende overflade.
 
Vedr. olieudslippet i bunden af Solvænget, så har bestyrelsen også afsluttet den sag. Hurtig og god indgriben af naboer omkring skadestedet sikrede, at vi havde mulighed for at kontakte skadevolders forsikringsselskab, TopDanmark, og fra deres side var der fuld accept af skaden og dens omfang. Både miljøfirmaet Haustein samt NCC Roads har været ind over følgevirkningerne af motor-olie på vores type belægning, og der er heldigvis ikke nogen skadevirkning, så længe påvirkningen var så begrænset, som den var. Der er derfor ikke belæg for at få udskiftet eller repareret belægningen, og misfarvningen grundet olien vil lige så stille fortage sig. Bestyrelsen mente dog, at forsikringsselskabet burde kompensere foreningen for det svineri som skadevolder forårsagede, og TopDanmark har således accepteret at betale 15.000 kr. til foreningens vejfond.
 
Alle de forskellige huller, der desværre har været gravet i vejene, er nu også blevet genetableret med den korrekte type asfalt, og foreningen kan således gå vinteren i møde med veje, der er både forseglede og belagt efter alle kunstens regler.
 
Bestyrelsen ønsker alle et godt efterår.

Mvh
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen 


Indslag tilføjet d. 02 november  2016.

 

Kære Beboer på Strandvænget, Solvænget og Maglevænget,
 
NCC Roads kommer og forsegler revnerne i vores veje enten tirsdag eller onsdag i uge 43. Hvis der er en revne på dit vejstykke, så sørg venligst for IKKE at parkere således at revnen bliver skjult og dermed forhindrer NCC i at se og udbedre revnen.
 
Undskyld det korte varsel.
 
Mvh
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen 


Indslag tilføjet d. 22 oktober  2016.I forbindelse med olieudslippet på Solvænget, er forsikringsselskabet nu gået i gang med at kigge på sagerne.
Foreløbig har de oprenset en regnvandsbrønd for motorolie samt lavet nogle afrensningsforsøg på vejbanen.
Resultaterne af forsøgene bliver i ugens løb evalueret, og herefter vil forsikringsselskabet komme med en plan for, hvordan oliespildsproblemet bliver løst.


Indslag tilføjet d. 10 oktober  2016.
I forbindelse med fredagens olieudslip ud for Solvænget 28, er det dags dato lykkedes foreningens bestyrelse at komme i kontakt med både Skadevolder og dennes forsikringsselskab. Begge udtrykte stor samarbejdsvilje, og der var en positiv respons på foreningens henvendelse vedr. undersøgelse af, om asfalten har taget skade. Skadevolder og forsikringsselskabet fik tilsendt en lille rapport med hændelsesbeskrivelse og fotodokumentation udarbejdet af bestyrelsen.
 
Skadevolders forsikringsselskab, TopDanmark, vil sende en taksator ud for at vurdere skaderne på slidlaget. Foreningens formand vil blive kontaktet, når dette er sket.

Mvh. Bestyrelsen.


Indslag tilføjet d. 03 oktober  2016.Fredag den 30-09-2016 kunne det konstateres, at en fragtbil havde påkørt en stor sten omkring Solvænget nr. 28. Ved påkørslen blev køretøjets bundkar beskadiget, hvilket medførte et større oliespild ud for Solvænget nr. 28 og en mindre oliespild på resten af Solvænget op mod Krudttårnsvej.

Brandvæsnet blev tilkaldt fredag eftermiddag til oprydning/rengøring af det berørte område. De har bl.a. strøet sand ud på et større areal.

Bestyrelsen har med hjælp fra flere beboere på Solvænget fået god dokumentation for hændelsesforløbet og er i gang med at få kontakt til transportfirmaet og deres forsikringsselskab.

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at forsikringsselskabet til transportfirmaet skal inddrages i denne sag og dække alle omkostninger, der måtte komme i forbindelse med udbedring af skaderne på vejens slidlag.  

Bestyrelsen takker for henvendelserne fra beboerne og orienterer nærmere, når der er relevant nyt i sagen.

 

Mvh. Bestyrelsen.


Indslag tilføjet d. 02 oktober  2016.
 

Det er med stor glæde at bestyrelsen kan informere om, at HOFOR endelig sørger for, at de fire opgravninger i vores veje bliver endeligt repareret. Vi er blevet informeret om, at NCC er hyret ind til opgaven, og at slidlaget vil blive udskiftet til den korrekte type asfalt inden udgangen af uge 40. Vær derfor opmærksom på asfaltarbejde i den kommende tid og vis venligst hensyn. Der er tale om slidlagsudbedring ved Maglevænget 27 og 6-8 og Solvænget 30 og 19.
 
Bestyrelsen ønsker alle en god efterårsferie.

Indslag tilføjet d. 28 september  2016.
 

Bestyrelsen og NCC Roads har nu gennemført vejsyn i forbindelse med 1-års gennemgangen af vejene og er blevet enige om, hvilket arbejde der skal udføres.
Hovedsageligt er der tale om udbedring af lunker samt udbedring af revner i vejene. Lunkerne bliver punkteret ved at lave et lille hul imellem to kantsten og  revnerne bliver fyldt ud med bitumen materiale.
 
NCC Roads vil efter behov informere foreningens medlemmer.
 
Bestyrelsen har accepteret, at udbedringerne foretages når det passer ind i NCC Roads arbejdsgange, dog skal alt arbejde være endeligt udført og godkendt af bestyrelsen ikke senere end medio oktober 2016.

Indslag tilføjet d. 17 Juli  2016.Dagens tilbud i skysovs:

Et helt år gratis ekstra ved at forlænge hjemmesiden i dag,

Hvilket hermed er gjort for kr. 795,- :

Dit abonnement

Du er tilmeldt betalingsservice med dit kreditkort.

Dit abonnement udløber om 962 dage og vil automatisk blive fornyet når det udløber. Du behøver ikke at gøre noget selv! Se også fakturaen i 'diverse dokumenter'.

Indslag tilføjet d. 05 Juli  2016.Referat

Bestyrelsesmøde afholdt hos Olfert Paulsen 22-6-2016.

Tilstedeværende :                                Mogens Høj
                                                          Finn G. Hansen
                                                          Jakob Agesen
                                                          Olfert Paulsen

Fraværende :  Marchen Mathiesen har telefonisk tilkendegivet, at det er OK, at mødet afholdes.

Referent :           Olfert Paulsen

Agenda :               1. Gennemgang af lunkerapport fra NCC

                           2. Gennemgang af vejene generelt

                           3. Eventuelt

1. Gennemgang af lunkerapport fra NCC:

Bestyrelsen har gennemgået rapporten fra NCC og er kommet frem til, at man vil forsøge at overbevise NCC om, at alle lunker i indgange eller indkørsler, som er blevet fotodokumenteret og gennemgået med NCC under vejsynet, bør ”punkteres”.

Bestyrelsen har således identificeret yderligere 10 lunker i forholdet til NCC’s observationer, og bestyrelsens formand til henvende sig til NCC for at foreholde dette for entrepriselederen.

Når det endelige antal lunker og deres placering er fastlagt, vil hver enkelt grundejer få besked herom.

Det skal samtidig klargøres for NCC, at såfremt den foreslåede løsning med lunkepunktering ikke virker, så skal situationen tages op til fornyet evaluering.

Bestyrelsen vil lave en samlet beskrivelse af årsgennemgangen når alle elementer er på plads. Beskrivelsen vil blive rundsendt.

2. Gennemgang af vejene generelt:

Vedr. HOFOR’s opgravninger på Maglevænget og Solvænget, er bestyrelsen i kontakt med NCC for at få lagt det endelige slidlag. NCC har sat arbejdet på deres liste, og det vil således blive udført i henhold til deres liste.

Strandvænget 32 vil også blive udført når Naturgas DK har fundet en ny asfalt entreprenør til at udføre arbejdet.  

3. Eventuelt:

Kasseren kan oplyse, at alle har betalt kontingent og snerydning.

Jacob har spurgt Dragørs kommune Plan og Teknik vedr. vejskiltet Maglevænget / Solvænget og afventer svar.

Regnvandsbrøndene blev tømt som bestilt, og arbejdet lader til at være godt udført.


Indslag tilføjet d. 23 Juni  2016.Der er nyheder under 'Årstidshilsen 3'. Ny meddelelse fra kassereren, samt under 'Køb, Bytte og Salg'.

Indslag tilføjet d. 17 Maj  2016. Opdateret d. 19 Maj.Ang. stien mellem Strandvænget og Solvænget:
Stien har nu fået et lag nyt sten i hele dens længde, og bestyrelsen anser det projekt for færdigt.
Det er ikke perfekt, men det er meget bedre end før. Når det igen skal gøres, bør man nok få lagt en fiberdug under stenene for at forhindre ukrudtet i at komme op igen. 
I mellemtiden kan vi fra bestyrelsen blot venligt opfordre beboerne ved den fine, nyrenoverede sti til fremover at friholde den for skrald og ukrudt.  

Indslag tilføjet d. 11 Maj  2016 og opdateret d. 13 maj 2016.Ang. slamsugning af vore vejbrønde:
Kassereren havde fra d. 10 maj kontakt med 2 slamsuger-firmaer for at få tilbud på sugning af vejbrøndene i vore 3 veje.
Aftalen er nu i hus med Kongelundens Slam og Kloakservice til et rimeligt beløb.
De vil starte slamsugning fra mandag d. 23 maj og vil senest være færdige fredag d. 27 maj 2016.

Bestyrelsen vil udsende en skrivelse til alle beboere efter Pinse, om ikke at parkere deres biler på vore veje over vejbrøndene, således at slamsugerfirmaet kan komme til alle vejbrøndene i perioden i uge 21, de opererer på vore veje !

Indslag tilføjet d. 10 Maj  2016, opdateret d. 11 og 13 majDen 2.maj 2016 blev der sammen med NCC Roads holdt vejsyn på vores 3 veje. Lunker, revner, vridmærker og buler blev identificeret og dokumenteret. NCC Roads vil nu tilkalde eksperter for at kigge på revnerne samt selv udføre målinger af lunkernes størrelse og præcise placering. Når bestyrelsen har et totalt overblik over antal og placering af lunker, der skal udbedres, vil hver enkelt “lunkeejer” bliver informeret herom og kan så vælge, om der skal foretages udbedringer eller ej. 

Det skal nemlig dertil siges, at lunker ikke kan udbedres uden af forårsage brud på den eksisterende overflade. Bestyrelsen vil løbende opdatere hjemmesiden, når der sker noget nyt i processen”

Indslag tilføjet d. 02 Maj  2016Der er desværre blevet observeret rotter hos nogle medlemmer af grundejerforeningen. Bestyrelsen vil bede alle, der evt. ser tegn på rotter om at henvende sig til kommunen. Samtidig bør man overveje, om man fodrer fugle eller andre nyttedyr på en måde, der kan komme skadedyrene til gavn.

Mvh Bestyrelsen

Indslag tilføjet d. 01 Maj  2016


Nattemørket over grundejerforeningen har medført en del kommunikation mellem bestyrelsen og Dragør kommune.

Dette ser nu ud til at være løst d. 27 april 2016, hvor alle lamper nu lyser. Bestyrelsen vil holde øje med udviklingen fremover.

Sidste nyt i sagen. Se mail fra Dragør kommune:

Tak for din mail om natslukningen på Solvænget. Vi undersøger forholdene nærmere.

 

Under alle omstændigheder kan jeg oplyse, at Dragør Kommune er i færd med en 4 årig udskiftning af alle kommunens lyskilder i vejbelysningen til LED belysning. I den forbindelse vil natslukningen blive annulleret, så der forbliver lys i alle gadelamperne hele natten. Jeg kan dog endnu ikke sige noget om, hvornår Solvænget står for tur.

 

Med venlig hilsen

 

Henrik Aagaard

Vejingeniør

Dragør Kommune

Kirkevej 7

2791 Dragør   

Indslag tilføjet d. 30 april  2016

Stien imellem Solvænget og Strandvænget var meget tilgroet og fyldt med affald. Bestyrelsen havde indhentet tilbud fra Nyvang for at få ryddet op og luget. Dette tilbud var dog for dyrt, hvorfor et tilbud blev indhentet fra Øens Gartner. Dette tilbud kunne accepteres.

Arbejdet blev påbegyndt mandag morgen d.25/4. Dog var det kun arbejdet på halvdelen af stien, der blev godkendt af bestyrelsen. Resten op mod Strandvænget forventes færdiggjort i nær fremtid.

Udgiften afholdes af foreningens driftskonto.

Beboerne på begge sider af stien blev orienteret via skrivelse fra bestyrelsen d. 23/4.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Sydstrandens Villaby

  Indslag tilføjet d. 23 april  2016, opdateret d. 27 april

 

HOFOR igen, igen, igen

Så har HOFOR atter været i gang med gravkoen, nemlig ved Solvænget 30. Og at de atter graver op uden at give foreningen besked, selv efter bestyrelsen har rettet henvendelse om den generelt manglende information pr. brev, er det for groft. Eneste formildende omstændighed er, at de dog har rettet henvendelse til Solvænget 30.
 
Bestyrelsen vil sende en skrivelse til HOFOR, og pointere at vejen  bliver repareret med den korrekte slags asfalt efter arbejdets udførelse.

  Indslag tilføjet d. 23 april  2016

Referat af  Bestyrelsesmøde afholdt hos Flemming Carlsen 15-3-2016.

2 punkter er fremhævet som nyheder nedenfor.

Tilstedeværende :                     Flemming Carlsen
                                                  Finn G. Hansen
                                                 Jakob Agesen
                                                 Marchen Mathiesen
                                                 Olfert Paulsen

Referent :                                 Olfert Paulsen

Agenda :              1. Undersøgelse af Nabohjælp skilte

                            2. Snerydning

                            3. Vejene generelt

                            4. Renhold af vejkanter

                            5. Undersøgelse af antal medlemmer uden adgang til computer

                            6. Kloakrenovering

                            7. Gennemgang af økonomi

                            8. Indkaldelse til generalforsamling 2016

                            9. Eventuelt

1. Undersøgelse af Nabohjælp skilte:

Bestyrelsen lovede ved generalforsamlingen 2015 at kigge på Nabo-hjælp og skiltning. Jakob A. har forespurgt om der forefindes statistik der viser, om nabo-hjælp-skilte faktisk virker.  

Ved spørgsmål til projektmedarbejder hos Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råd om effekten af Nabo- hjælp-skilte var svaret:

Hun oplyste, at der ikke var nogen dokumenteret effekt af skiltningen med nabohjælp; men at det i høj grad var handlingen hos borgerne, der var det afgørende. At man holder øje med nabohuset, når de er på ferie eller lign. og alle de andre tiltag, der kan gøres for at holde indbrudstyve fra døren.

Bestyrelsen har endvidere undersøgt hvad selve skiltepæle og holdere vil koste og fundet følgende priser:

300 cm skiltestander pris pr. Stk 507
50 x 50 cm skiltebøjle, pris 736 pr stk.

Ialt for 3 skiltestandere og 3 skiltebøjler : 1521 + 2208 = 3729 kr. Eks moms og eks opsætning og skilte.

Idet der ikke er bevis for en effekt af skilte og idet prisen for skiltene vil være ca. 5-7000 inkl. opsætning, ser bestyrelsen ingen grund til at arbejde videre.

Det vigtigste i forbindelse med forhindring af indbrud er et godt naboskab, så derfor opfordrer bestyrelsen hele foreningen til at tale sammen og passe på hinandens boliger ved ferier.

2. Snerydning:

Kassereren indgik aftale med den sædvanlige leverandør til samme pris. Der har ikke været klager over snerydningen. Bestyrelsen har været tilfredse med årets snerydning.

3. Vejene generelt:

Dagen for 1års eftersyn nærmer sig, og bestyrelsen er derfor opmærksom på lunker og/eller andre opståede mangler. Bestyrelsen vil gennemgå vejene og opliste hvad den finder, således at NCC kan udbedre manglerne. Gennemsynet skal indkaldes af bestyrelsen primo Maj 2016. Flemming Carlsen vil sørge for at indkalde NCC.

Der har desværre været gravearbejde i Strandvænget og i Maglevænget. Bestyrelsen har været i kontakt med begge hold entreprenører og sikret sig, at slidlaget vil blive udskiftet til FlexFalt belægning således at reparationerne vil blive endelig udført med samme type asfalt, som resten af vejen er belagt med.

4. Renhold af vejkanter:

Bestyrelsen har været rundt med sedler til foreningens medlemmer hvor den har skønnet, at vejkanterne ikke blev renholdt for græs og ukrudt.

5. Undersøgelse af antal medlemmer uden adgang til computer:

Denne undersøgelse vil blive lavet i forbindelse med indkaldelse til årets generalforsamling. Husstande der ikke har mulighed for at se foreningens hjemmeside skal afkrydse og aflevere en talon.

6. Kloakrenovering

På trods af, at bestyrelsen i 2014 spurgte HOFOR om der var kloak-renoverings projekter i udsigt og fik at vide, at det var der IKKE, så har det vist sig, at det var der åbenbart. Bestyrelsen kan konstatere, at der i sidste halvdel af 2015 og i starten af 2016 har været meget kloak-relateret aktivitet: Strømpeilægning, kloakspuling, TV optagelse mm.

Bestyrelsen er på intet tidspunkt blevet informeret om dette arbejde. Jakob vil rette henvendelse til HOFOR for at fortælle, at grundejerforeningen i fremtiden forventer at blive informeret om sådanne arbejder.

 7. Gennemgang af økonomi:

Kassereren har fået lavet et 2015 årsregnskab og fået det revideret af foreningens revisorer uden anmærkninger. Dette vil blive fremsendt med indkaldelsen til årets generalforsamling.

Driftskontoen står dd. på 44973,06 dkk. Disse penge overføres til vejfonden.

Snerydnings konto står dd. på 10052,48 dkk

Vejfonden står dd. på 149.444,32 dkk. (før overføring af driftsmidler)

Kassereren indhenter råd fra BankNordik med henblik på indkøb af obligationer til indlæggelse i spærret depot for vejfondens midler.

8. Indkaldelse til generalforsamling 2016

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i Hollænderhallen lokale 3 og 4, onsdag D. 27. april 2016 klokken 19.00. Marchen booker lokaler.

Bestyrelsen fremsender indkaldelse og girokort i slutningen af marts måned.

Bestyrelsens nuværende formand ønsker at træde ud af bestyrelsen
Kassereren er villig til genvalg
Næstformanden er villig til genvalg
Af de to medlemmer er kun 1 medlem på valg i år, nemlig Jakob Agesen.

Kassereren vil spørge stemmeudvalget og suppleanter om de er villige til genvalg. (Se også nedenfor for opdateret status på kandidater)

Grundejerforeningen opfordrer medlemmer, der ønsker at være formand, til at møde op på generalforsamlingen.

9. Eventuelt:

Bestyrelsen vil spørge generalforsamlingen, om der er stemning for at få sat en hjertestarter op på midten af Solvænget (centralt for alle medlemmer i foreningen).

Stien imellem Solvænget og Strandvænget er meget tilgroet og fyldt med affald. Bestyrelsen vil indhente tilbud fra Nyvang for at få ryddet op og luget. Kasseren vil kontakte Nyvang for et tilbud.

  Indslag tilføjet d. 17 marts  2016Indkaldelse til generalforsamling 2016:

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i Hollænderhallen lokale 3 og 4, onsdag D. 27. april 2016 klokken 19.00. Lokaler er booket.

Bestyrelsen fremsender indkaldelse og girokort i slutningen af marts måned.

Bestyrelsens nuværende formand ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Kasseren er villig til genvalg.
Næstformanden er villig til genvalg.
Af de to medlemmer er kun 1 medlem på valg i år, nemlig Jakob Agesen.

Suppleanterne er begge villige til genvalg.

Revisorerne er begge villige til genvalg. 

S temmeudvalget er begge villige til genvalg.           

Grundejerforeningen opfordrer medlemmer, der ønsker at være formand, til at møde op på generalforsamlingen.

Indslag tilføjet d. 17 marts  2016


Kloakrenovering:

På trods af, at bestyrelsen i 2014 spurgte HOFOR om der var kloak-renoverings projekter i udsigt og fik at vide, at det var der IKKE, så har det vist sig, at det var der åbenbart. Bestyrelsen kan konstatere, at der i sidste halvdel af 2015 og i starten af 2016 har været meget kloak-relateret aktivitet: Strømpeilægning, kloakspuling, TV optagelse mm.

Bestyrelsen er på intet tidspunkt blevet informeret om dette arbejde. Jakob vil rette henvendelse til HOFOR for at fortælle, at grundejerforeningen i fremtiden forventer at blive informeret om sådanne arbejder.

Indslag tilføjet d. 17 marts  2016


Firmaet Per Aarsleff har flere dage i januar og februar været på Solvænget, Maglevænget og nu senest Strandvænget, og bestyrelsen  har d. 18 februar erfaret, at der bliver lagt en strømpe i kloakken på Strandvænget.

Indslag tilføjet d. 19 februar  2016

 

Firmaet Per Aarsleff har flere dage i november og december været på Maglevænget og filme kloakken med henblik på strømpeforing.
Desuden blev kloakkerne højtryksspulet. Iflg. en beboer havde de fået en skrivelse omdelt om dette. 

Endvidere er jeg blevet gjort opmærksom på et gravearbejde af en venlig beboer i  vor nye asfalt ud for Maglevænget 6 og 8. Et hul på ca. ½ meters dybde for at blotlægge et kloakdæksel ? På afspærringen står der NCC ?
Iflg. en anden beboer skulle det være noget akut.
Ved vi noget om det ? 

Indslag tilføjet d. 18 november  2015 og redigeret d. 24 december.

 
Ny snerydningskontrakt er indgået med Nyvang Pile og Anlægsgartneri v/Bo Kratholm til samme pris som de foregående år. Ordlyden er den samme som sidste år med følgende tilføjelse:


Fejning udføres automatisk ved snefald over 1 cm - efter snefalds ophør. Der fejes udenom parkerede køretøjer. Der fejes i hele vejens bredde fra kantsten til kantsten om muligt. Ved store snefald kan snebræmmer forekomme. Der undgås så vidt muligt at bruges skrabeblad samt salt, men ved store snefald samt isslag kan det blive nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager.

Den med rødt markerede sætning er tilføjet for at forhindre isede veje, samt for at undgå en ødelagt fejekost, som kan ske ved større snefald.


Indslag tilføjet d. 21 oktober  2015.Følgende seddel er uddelt til 13 husstande i Solvænget, som trænger til at få ryddet græs i vejkanten. Den vil også blive uddelt til relevante husstande i nær fremtid i Maglevænget og Strandvænget :

Dragør, efteråret 2015

  Renholdelse af vejkanten

Kære grundejer

Bestyrelsen i grundejerforeningen vil venligst gøre opmærksom på, at det er hver enkelt grundejers pligt at renholde vejkanten for græs og ukrudt.

Det kan anbefales at bruge en ukrudtsbrænder, kogende vand eller et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græsset; men det kan ikke anbefales at lade græsset og ukrudtet være.

  På forhånd tak

Bestyrelsen af grundejerforeningen i Sydstrandens Villaby

www.sydstrandensvillaby.dk


Indslag tilføjet d. 21 oktober  2015.Desuden er følgende seddel uddelt til de to husstande i Solvænget ved stien til Strandvænget :

Dragør D. 11-10-2015

Renholdelse af stien imellem Strandvænget og Solvænget

Kære grundejer

Bestyrelsen i grundejerforeningen vil venligst gøre opmærksom på, at man som grundejer har pligt til at luge og sikre en uhindret passage langs ens eget stykke af stien, der går imellem Strandvænget og Solvænget.

Historisk har grundejerforeningen bekostet nyt perlegrus til stien ved behov og har også hjulpet med at udlægge dette, men selve renholdelsen og sikring af færdsel er grundejernes pligt.

På forhånd tak

Bestyrelsen af grundejerforeningen i Sydstrandens Villaby

www.sydstrandensvillaby.dk


Indslag tilføjet d. 21 oktober   2015.


Referat af  Bestyrelsesmøde afholdt hos Marchen Mathiesen 7-10-2015.

Tilstedeværende :               

Flemming Carlsen
Finn G. Hansen
Jakob Agesen
Marchen Mathiesen
Olfert Paulsen

Referent :                                Olfert Paulsen

Agenda :  

1. Opfølgning af emner, der blev besluttet på generalforsamlingen

2. Tilbud på snerydning

3. Vejene generelt

4. Manglende regler for fortove

5. Undersøgelse af antal medlemmer uden adgang til computer

6. Gennemgang af økonomi

7. Eventuelt

1. Opfølgning af emner, der blev besluttet generalforsamlingen:

Bestyrelsen lovede ved generalforsamlingen at kigge på nabo-hjælp og skiltning. Jacob A. vil forespørge om der forefindes statistik der viser, om nabo-hjælp faktisk virker. På baggrund af denne viden vil bestyrelsen beslutte hvad der videre skal ske, om det nytter med skilte eller om klistermærker er nok. Beslutningen vil blive taget ved næste bestyrelsesmøde.

2. Tilbud på snerydning:

Kasseren vil rette henvendelse til Nyvang Pile og anlægsgartneri for at få fornyet vores snerydnings-aftale.  Aftalen skal være på de sædvanlige vilkår, dvs. som for 2014 / 2015. Aftalen vil blive indgået ultimo oktober 2015.

3. Vejene generelt:

Der har under hele vejrenoveringsprojektet været uformelle kontakter bestyrelsen imellem, således at projektet er blevet fulgt dagligt og punktligt. Afslutningsvis blev der rundtsendt en skrivelse til alle beboere omkring projektet og dets udførsel, status og de udfordringer der var under projektet, dateret 14.-7-2015.

Der har efterfølgende været to u-planlagte vejarbejder som bestyrelsen følger op på, således at de bliver repareret med den korrekte type asfalt. Begge forsyningsselskaber er blevet kontaktet og har indvilget i at bruge den korrekte type asfalt.

Bestyrelsen vil udarbejde en standard skrivelse der kan uddeles til medlemmerne hvis der er græs i kanten langs deres grund.

4. Manglende regler for fortove:

Bestyrelsen har ved et tilfælde fundet ud af, at der ikke forefindes nogen regler for, hvordan foreningens fortove skal se ud. Dragør kommunes vejingeniør har kigget på det og bekræftet dette. Det eneste der står i lokalplan 24 er, at der ikke må bebygges, der står ikke noget om befæstelse.

Bestyrelsen vil opfordre alle til at holde det nuværende, ensartede præg, dvs. med hovedparten græs langs grunden og en indkørsel samt evt. en indgang.

5. Undersøgelse af antal medlemmer uden adgang til computer:

Bestyrelsen vil gerne lave en undersøgelse af antallet af medlemmer der IKKE har adgang til foreningens hjemmeside. Denne undersøgelse vil blive lavet i forbindelse med indkaldelse til næste generalforsamling.

6. Gennemgang af økonomi:

Kassereren gennemgik et snap-shot af foreningens regnskab, og på nuværende tidspunkt er der en pengebeholdning i foreningen på 238.717,80 kr.

Til næste bestyrelsesmøde vil kasseren have rettet henvendelse til foreningens bank med henblik på at opnå rådgivning omkring investering af vejfondens midler i obligationer. Bestyrelsen vil herefter træffe beslutning om hvordan investeringen skal udføres. Dette skal gøres i indeværende år.

7. Eventuelt:

Det skal fremhæves for beboerne ved stien imellem Solvænget og Strandvænget, at de har pligt til at holde stien ren. Der skal rettes en venlig henvendelse til beboerne. Denne skrives af Olfert inden næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde tidlig januar 2016.


Indslag tilføjet d. 8 oktober  2015.Der har inden for den seneste tid været en ubehagelig tendens til, at uidentificerede firmaer har gravet i vores veje. Det viser sig, at HOFOR har repareret en gammel skade i hovedkloakken i Maglevænget, og at HMN har måtte grave op i Strandvænget for at lappe en gaslækage.   Bestyrelsen har været i forbindelse med både HOFOR og HMN for at sikre sig, at de efterfølgende reparationer bliver korrekt udført. Begge firmaer har forsikret foreningen om, at man vil bruge den samme type asfalt, som blev brugt til vores nye slidlag. Lapperne kan vi desværre ikke undgå; men ved at bruge samme materiale sikrer vi os, at lapperne og det øvrige slidlag ikke modarbejder hinanden.

Mvh
Bestyrelsen

Indslag tilføjet d. 26  august  2015.
Hvis I undrer jer over, at der for tiden er TV-inspektions- og slamsugnings-køretøjer på vore veje, er det, fordi HOFOR for egen regning  har bestilt en  rutineundersøgelse af vores regnvandskloakker.

Mvh
Bestyrelsen.

Indslag tilføjet d. 24   juli 2015.Arbejdet på vores veje er nu afsluttet og den sidste regning er betalt. Projektets tidsplan holdt desværre ikke, men det gjorde budgettet til gengæld, så prisen for udførelsen af arbejdet oversteg ikke det oprindelige tilbud.
 
Bestyrelsen har forfattet en beskrivelse af projektet og dets forløb, som er blevet runddelt til alle grundejerforeningens medlemmer d.15 juli 2015, samt indsat på hjemmesiden under 'Diverse dokumenter'.
 
God sommer
 
Mvh
Bestyrelsen.

Indslag tilføjet d. 10  juli 2015.  Opdateret d. 15 juli 2015.
 NCC og bestyrelsen har d. 03 juli gennemgået vejene.
Det generelle indtryk er rigtig godt, men der blev under gennemgangen identificeret små fejl og mangler, der skal rettes op.
Bestyrelsen har fremsendt mangellisten til NCC, der hurtigst muligt vil vende tilbage med en dato for, hvornår rettelserne kan blive  udført.
 
Under gennemgangen blev flere vridmærker identificeret. Vridmærkerne opstår, når man drejer på rettet, imens bilen står stille, og da asfalten ikke er hærdet op endnu kombineret med de dejlige, varme sommertemperaturer, vil overfladen være endnu mere følsom overfor vrid fra bilens forhjul. Endvidere bedes alle om at gøre lastbiler med leverancer og leverandører af containere opmærksom på at passe på vores vej og dens belægning.
 
Bestyrelsen ser med stor glæde frem til snart at kunne melde vejprojektet for endeligt afsluttet.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indslag tilføjet d. 03 juli 2015. Bestyrelsens gennemgang af det netop overståede brolægnings- og asfaltarbejde resulterede i et møde imellem NCC og bestyrelsen torsdag morgen d. 18 juni. Folkene fra NCC var som bestyrelsen ikke tilfredse med det udførte arbejde og beklagede den leverede kvalitet. NCC har nu udarbejdet en tidsplan for, hvornår vi kan få udbedret og færdiggjort projektet. Denne plan er distribueret til alle d. 23 juni og indsat i 'Diverse dokumenter'.

Mvh
Bestyrelsen

Indslag tilføjet d. 21 juni 2015. Opdateret d. 23 juni 2015.Arbejdet på vores veje er ikke afsluttet endnu, og der vil således stadigvæk være håndværkere på vores veje i den kommende tid. Når arbejdet er endeligt afsluttet, vil dette blive kommunikeret dels via hjemmesiden men også via en husstandsomdelt skrivelse, hvori bestyrelsen vil give en beretning om det samlede projekt.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indslag tilføjet d. 16 juni 2015.


Brolæggeren har d. 10 juni afsluttet genopretningen af de kantsten, der var kommet under niveau. Desuden er der udlagt muld ved reparationerne, og alle grusbunker skulle gerne være kørt bort.

Det næste der skete var, at NCC dukkede op med to asfalthold fredag for at udbedre skaderne og mærkerne i vores veje efter brolæggerens arbejde. Med lidt lykke og held skulle det samlede projekt gerne være overstået i slutningen af uge 24 eller tidligt i starten af den kommende uge 25.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(Se dog også ovenfor indsatte information!)

Indslag tilføjet d. 10 juni 2015.  Opdateret d. 16 juni 2015.  Hej alle

Der er desværre kommet noget i vejen for, at brolæggeren opstarter opretning af kantsten i denne uge 22.

Vi har fået lovning på, at de starter 4 mand på tirsdag den 02. juni 2015 og vil være færdige fredag den 12. juni 2015.

Vi beklager udsættelsen.

Venlig hilsen bestyrelsen

Indslag tilføjet d. 27 maj 2015På dagen for generalforsamlingen 2015 havde 74 parceller betalt de kr. 2.130,- og siden betalte yderligere 19.
Dvs. der var 10 restanter tilbage, som d. 6 maj modtog en Rykker 1 fra kassereren, hvorefter yderligere 6 betalte, således at der derefter kun var 4 restanter. 
En Rykker 2 blev distribueret d. 14 maj, hvorefter 3 betalte. Så nu har vi bare 1 restant tilbage.
En Rykker 3 er udsendt d. 27 maj  med sidste betalingsfrist d. 04 juni,  idet den sidste restant stadig ikke havde betalt.
Der er imidlertidigt blevet betalt d. 11 juni, hvorefter ALLE NU HAR BETALT !

Indslag tilføjet d. 22 april 2015. Opdateret d. 12 juni 2015.  


 

Formanden har d.d. talt med Michael fra NCC Roads, som kan oplyse,  at han nu har lavet en aftale med brolæggeren, som opstarter opretning af kantsten i næste uge.

Vi skal nok forvente at det tager hele næste uge med opretning, og muligvis længere.

Indslag tilføjet d. 11 maj 2015Bestyrelsen har sammen med NCC Roads gennemgået vejene for fejl og mangler. Disse vil i den nærmeste fremtid blive rettet.

I forbindelse med arbejdet på Solvænget kørte en af maskinerne igennem vejen. HOFOR blev tilkaldt og kunne konstatere, at en skæv kloakkegle over årene havde forårsaget en undergravning af vejen, således at vejen ud for kloakkeglen ikke længere var understøttet af jord og grus. HOFOR har nu udbedret skaden og NCC Roads lægge ny asfalt på, således at lappen bliver udført med den samme slags asfalt som den øvrige vej.

Udover udbedring af fejl og mangler vil der også blive opmalet nye hajtænder og vejstriber.

Når striber, tænder og fejl/mangler er udbedret, bliver vejene atter gennemgået med henblik på en endelig overdragelse af arbejdet.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Indslag tilføjet d. 10 maj 2015


Selvom de store asfaltbiler og maskiner nu er borte fra vores veje, så er projektet ikke afsluttet. Bestyrelsen og NCC vil meget snart gennemgå arbejdet, og i den forbindelse vil fejl og mangler i forholdet til den indgåede kontrakt blive påpeget og herefter udbedret.  

Vores nye, flotte veje vil ikke blive yderligere blokeret; men man vil stadigvæk i den kommende tid kunne opleve håndværkere, der arbejder på vejene og på kantstenene.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Indslag tilføjet d. 06 maj 2015


Skraldet og det grønne affald blev hentet meget tidligt i Solvænget og Maglevænget d. 4 maj. Desværre var det ikke muligt i Strandvænget. Dette blev dog hentet tirsdag d. 5 maj. 
Til gengæld var Strandvænget klar med nyt flot asfalt tidligt på eftermiddagen, hvor der blev åbnet op igen for trafik.
(Se billederne i 'Dragør billeder')
Nu håber vi bare at vejret holder de næste par dage, således at asfalteringen også vil foregå planmæssigt på de sidste 2 veje !
NB... Venligst sørg for at friholde de 2 veje for parkerede biler de næste par dage, idet vejmaskinerne er meget store !
Indslag tilføjet d. 04 maj 2015 og opdateret d. 06 maj. 


Der har i sidste uge været problemer med afhentningen af affald i Solvænget og Maglevænget, og der var stadig problemer i Maglevænget d. 28/4. Marius Pedersen har været kontaktet af bestyrelsen, og de har sagt, at når der igen er fremkommeligt i Maglevænget, vil affaldet blive afhentet. Dette skete heldigvis d. 29/4. Samme problemer forventes i næste uge, når eller hvis vejene bliver blokeret.

Desuden har PostDanmark været kontaktet af bestyrelsen, og her meldes om en eventuel forsinkelse af pakkeposten i nogle dage medens vejarbejdet pågår. Brevleveringen fungerer dog OK som sædvanlig på nær d. 6 maj i Solvænget og Maglevænget. 
Indslag tilføjet d. 28 april 2015.  Opdateret d. 06 maj 2015.   Referatet fra den ordinære generalforsamling blev distribueret til alle d. 25 april 2015 fra morgenstunden.
(Se også dokumentet i 'Diverse dokumenter')
Indslag tilføjet d. 25 april 2015.  


Den årlige ordinære generalforsamling 2015 i Hollænderhallen mødelokale 3-4, fandt sted
    onsdag d. 22 april 2015 kl. 19 - ca. 21
Der var 29 beboere repræsenterende 19 parceller, beregnet efter tilmeldingssedlerne, tilstede.
Hans Bertelsen blev valgt til dirigent, og generalforsamlingen forløb stille og roligt med gode spørgsmål og svar. (Se også nedenfor)
Indslag tilføjet d. 23 april 2015.  NB... Der er nyt dokument i 'Diverse dokumenter', nemlig den af NCC omdelte tidsplan ang. renoveringen af vore veje i perioden 24 april-06 maj 2015.
Indslag tilføjet d. 22 april 2015.  


Bestyrelsen gik med baggrund i den afholdte afstemning  i gang med at forberede materialet til Den ordinære Generalforsamling d. 22 april 2015. Materialet var klart og blev distribueret til alle Skærtorsdag d. 02 april.
Betalingsfristen for de omdelte girokort var d. 20 april. 
Af hensyn til de medlemmer, der ikke bruger Netbank, kan betaling ske kontant til kassereren. Desuden har jeg også meddelt ved vej-informationsmødet, at betalingen kan ske i rater ved personlig henvendelse til mig, f.eks over 3 mdr. a kr. 710,-. Ialt kr. 2130,-. 
Indslag tilføjet d. 02 april 2015. Opdateret d. 23 april 2015.  


Afstemningsmaterialet om total renovering af foreningens veje blev distribueret d. 18 februar med deadline for aflevering af stemmesedler d. 29 marts 2015.
Stemmesedlerne blev talt op d. 30 marts 2015 kl. 19 af de 2 stemmeoptællere og af formanden og næstformanden fra bestyrelsen.
Resultatet blev, af de afgivne 143 stemmer var der 117 JA-stemmer = 81,8 % og 26 NEJ-stemmer = 18,2 %.
Altså er forslaget om total renovering af foreningens veje VEDTAGET.
(se også dokumentet i 'Diverse dokumenter')
Indslag tilføjet d. 30 marts 2015.  
 
D. 26 marts blev der som planlagt afholdt informationsmøde i Hollænderhallen, rum 4, kl. 19-2030 om renovation af grundejerforeningens 3 veje med deltagelse af bestyrelsen, samt 2 repræsentanter fra NCC. Der var et stort fremmøde af medlemmer, som stillede mange gode spørgsmål, som igen næsten alle blev besvaret fyldestgørende. 
Efter selve informationsmødet fik vi også lejlighed til at opklare visse misforståelser ang. vedtægternes bestemmelser i forhold til det angivne vejprojekt.  
Indslag tilføjet d. 27 marts 2015.  


 
Bestyrelsen holdt et kort møde d. 03 februar uden referat for at afstemme materialet til det kommende vej-informationsmøde. Desuden diskuteredes også snerydningen samme aften, hvor der blev ryddet med kost og saltet.
Desværre havde en skurvogn samt parkerede biler blokeret Maglevænget, således at snerydningstraktoren ikke kunne passere ud for nr. 9.
NB... Se også min opfordring ang. parkering sidst i 'meddelelser fra bestyrelsen' !

Indslag tilføjet d. 04 februar  2015.  Meddelelser fra bestyrelsen


Den årlige ordinære generalforsamling 2017 i Hollænderhallen mødelokale 3-4, fandt sted

    Tirsdag d. 18 april 2017 kl. 19 - ca. 21

Indkaldelserne til generalforsamlingen var blevet uddelt til alle omkring d. 23 marts 2017.  

Der var 26 beboere, 0 fuldmagter, tilstede, repræsenterende 18 parceller.
Uwe Kaufmann blev valgt til dirigent, og generalforsamlingen forløb stille og roligt med gode spørgsmål og svar, og hvor alle der var på valg i bestyrelsen og hos suppleanterne blev genvalgt. Revisorerne og stemmeoptællerne blev også genvalgt.
Efter generalforsamlingen var der hyggesnak, samt rigeligt mad og drikke til de fremmødte.

Referatet vil blive distribueret i uge 17; men det kan også ses under  'Diverse dokumenter'.Efter utallige henvendelser fra beboerne og ved selvsyn, når jeg lufter hunden i vor grundejerforening, skal følgende opfordring hermed sendes til alle hundelufterne:

Bestyrelsen opfordrer hermed alle hundeluftere til at rydde op efter hundene, når de har besørget på gader og fortove i eller i forbindelse med vor grundejerforening. 

Det er da så nemt med medbragte hundeposer, samt alle de skraldespande, der findes tilgængelige rundt omkring.

NB... Skulle hundelufterne mod forventning glemme at samle op efter hunden, vil vi opfordre beboerne til af og til at fjerne efterladenskaberne fra deres fortove, ellers tror hundene, at de er kommet frem til et officielt hundetoilet. 

Status 2015:
Situationen er bedret betydeligt gennem årene, dog hænder det stadig af og til, at nogle hundeluftere glemmer oprydningen. 

Indslag tilføjet for flere år siden og er eviggyldigt. 

 
Information fra Sydstrandens Hjertestarterforening (SHF)  er lagt i biblioteket 'Diverse dokumenter'.
Bestyrelsen opfordrer beboerne til at gennemse dette materiale. 

Endvidere er et sæt hjertestarter øvelsesmateriale endt hos undertegnede. Så hvis nogen i vor grundejerforening er interesseret i at prøve dette, er de velkomne til at afhente det på Solvænget 6. 

Link til SHF og DHL:
En side er oprettet 20 april 2012 ment som et forsøg på en intern i grundejerforeningen 'Køb, Bytte/Give væk og Salgs Side'.

Se under 'Køb, Bytte og Salg'.

ndslag tilføjet for flere år siden og er eviggyldigt. 


Til slut skal bestyrelsen opfordre beboerne i grundejerforeningen til at parkere deres biler i indkørsler, carporte eller garager så vidt muligt for at skraldebiler, postbiler, snerydningstraktorer og anden tung kørsel uhindret kan passere vore veje.

Dette gælder især parkerede biler ved indkørslen til vore 2 veje fra Krudttårnsvej, som også kan blokere for fodgængere og cyklister.

Indslag tilføjet for flere år siden og er eviggyldigt. 

Årstidshilsen 1


Til alle hjemmeside brugere i vor grundejerforening, samt til vore nyindflyttede beboere :

Bestyrelsen ønsker alle en "Velkommen til vor hjemmeside, velkommen til vor grundejerforening og en god og mild vinter". 


Årstidshilsen 2

OBS. OBS. (Nyt nedenfor i marts 2017!) 

Idet 2013 fastelavns arrangement blev aflyst pga. manglende tilslutning fra beboerne, og en undersøgelse her på hjemmesiden har tydeliggjort, at der fremover IKKE er interesse for denne type arrangementer i vor grundejerforening, måtte bestyrelsen beklageligvis meddele, at fastelavns arrangementet afholdtes for sidste gang i 2011. 

NB.
Den afgåede festkommite ligger pt. inde med en del materialer i forbindelse med arrangementet; men har ikke plads til dette, så hvis nogen i grundejerforeningen skulle have plads i deres kældre/udhuse til dette, er de velkomne til at henvende sig i Strandvænget 10 og afhente materialet, ellers risikerer vi, at det hele køres på 'genbrugsen'.

På Generalforsamlingen d. 27 april 2016 fremkom et ønske om at genoptage fastelavns arrangementet fra 2017. Interesserede i at arrangere dette er velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvorefter et udvalg vil blive nedsat, som kan foretage en ny undersøgelse, om der igen er en interesse tilstede blandt beboerne ! 

Idet der ingen henvendelser var til bestyrelsen i 2016 eller 2017, afholdtes der heller ikke i 2017 et fastelavns arrangement i vor grundejerforening.   

NB. Se dog fastelavns billederne i   'Dragør billeder' .

            


Årstidshilsen 3


En hilsen 2017 fra kassereren (opdateret 21/06/17) 

I løbet af årene har der været salg og køb i vor grundejerforening, og kassereren har været i kontakt med diverse ejendomsmæglere for at levere materiale til disse i den forbindelse. (vedtægter, referater o.l.), samt tjent lidt penge til vor grundejerforening.

D. 23 marts 2017 omdeltes indkaldelserne til årets generalforsamling samt girokortene for kontingent 2017 og snerydning 2016/17 med pålydende kr. 825,- med sidste betalingsdag d. 21 april 2017. Desuden omdeltes 9 rykker-1 breve til beboere i restance d. 5 maj 2017. D. 19 maj 2017 omdeltes 2 rykker-2 breve til de sidste beboere i restance.

Kassereren har dd. modtaget 103 indbetalinger, dvs. alle i grundejerforeningen har nu betalt.


Der står d. 21/06/17 på vore 4 konti i BankNordik:
(Se billedet ovenfor !)


Det sidste årsregnskab for 2016 vises under 'Årsregnskaber' og 'Diverse dokumenter' her på hjemmesiden.

Mvh Kassereren

   

 

Årstidshilsen 4

Til alle hjemmeside brugere, samt til alle andre beboere  i vor grundejerforening  :

Bestyrelsen ønsker alle et godt Nytår 2018. 

Dragør-links

Gode Dragør-links:

Dragør kommune:    

Dragør TV2 vejret:

Dragør Hjertestarter Laug:

Om Hjemmesiden:

Grundejerforeningen har pr. 15 februar 2012 oprettet en hjemmeside samt en mailbox for henvendelser til bestyrelsen for alle beboerne i Sydstrandens Villaby. 
 
Hjemmesiden koster pr. år ialt kr. 695, kr. 539 plus kr. 156 for domænenavnet. Mailboxen er gratis.

Siderne udbygges af og til og vil komme til at indeholde de væsentligste dokumenter ifm. grundejerforeningens drift, f.eks. 
Generalforsamlingsindkaldelser, referater, afstemningsresultater, kontrakter etc. i en mere læsbar form i biblioteket 'Diverse dokumenter'! 

Indholdet og formen af disse sider er helt og holdent administratorens ansvar.


Opdateringsinformation


Siderne er oprettet d. 15 februar 2012 og sidst opdateret d.10 januar 2018.

Mvh 

Administrator af hjemmesiderne 
og kasserer i grundejerforeningen 

Finn Gavnholdt Hansen 
Solvænget 6
2791 Dragør

email 
sydstrandensvillaby@gmail.com